چگونه به اُتُ شاپ اعتماد کنم؟

متخصصین اُتُ شاپ پس از مصاحبه حضوری در مجموعه همکاری می کنند و برای بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد مشتریان از آنها وثایق قابل اتکا دریافت شده است و از دیگر فیلترهای تایید صلاحیت اُتُ شاپ عبور کرده‌اند. همچنین تیم پشتیبانی مشتریان اُتُ شاپ، همراه همیشگی مشتریان خواهد بود

اگر سفارش خدمات کار بیشتر از سفارش اولیه شود چه باید کرد؟

هزینه خدماتی که در هنگام درخواست برای کاربران نمایش داده می‌شود مطابق لیست خدمات ارائه ‌شده تعیین و محاسبه‌شده است و درصورتی‌که خدمات از این حدود تجاوز کند و کاربر درخواست انجام خدمات دیگری داشته باشد قابلیت اصلاح در سیستم در نظر گرفته شده است و کاربر می تواند درخواست خود را تغییر دهد.