درباره اُتُ شاپ

کلید رشد هر جامعه‌ای، همگامی با تکنولوژی و استفاده از ایده‌های نوین است. شرکت خدمات هوشمند آریا کاوش به منظور ایجاد رفاه برای همشهریان عزیز خدماتی را در قالب اپلیکیشن با نام اُتُ شاپ در زمینه سرویس خودرو ارائه داده است. تیم ما می‌کوشد نقشی هر چند کوچک در راستای کاهش ترافیک و صرفه‌جویی در وقت همشهریان و در نهایت کاهش دغدغه از برنامه روزانه‌شان داشته باشد.